آنی رو عوارضی

استعلام و پرداخت عوارض آزاد راهی

طرح الکترونیکی عوارض آزادراهی به نام آنی رو چند وقتی هست که  آغاز شده است . در روش جدید خودرو پرداخت عوارض، خودروها هیچ‌گونه توقفی در آزاد ‌راه‌های کشور نخواهند داشت. در این طرح مشخصات پلاک خودروهای تردد کننده از طریق دوربین‌های تعبیه شده ثبت می‌شود، پس از آن مسافران می توانند نسبت به پرداخت عوارض آزاد راهی قبل  از سفر (خوداظهاری) و یا بعد از سفر(استعلام بدهی) اقدام نمایند.

نحوه پرداخت عوارض آزادراهی در اپلیکیشن نگین

۱- انتخاب سرویس

از بخش خودرو، سرویس عوارض آزادراهی را انتخاب نمایید.

۲- ثبت پلاک خودرو

می توانید چندین پلاک خودرو را در اپلیکیشن ثبت نمائید .

۳- استعلام بدهی یا خود اظهاری

گزینه "استعلام بدهی" یا" خوداظهاری" را انتخاب کنید.

۴- پرداخت هزینه

از طریق درگاه بانکی ، هزینه را پرداخت نمایید.

سئوالات متداول

عوارض از طریق تگ الکترونیکی، اپلیکیشن، سایت nspay.ir، دستگاه‌های پوزنصب شده در آزادراه قابل پرداخت می باشد.

مالک خودرو تا ۴۸ ساعت سه پیامک از پلیس به منظور یادآوری پرداخت عوارض دریافت می نماید و پس از آن در صورت عدم پرداخت، علاوه بر مبلغ عوارض شامل ۳۰ هزارتومان جریمه نیز می گردد.

در فاز اول آزادراه های زیر شامل طرح می باشد:

۱-تهران – ساوه  

۲-آزادراه تهران – قم   

۳-آزادراه کرج – قزوین  

۴-آزادراه قزوین- زنجان

و در فاز دوم کلیه آزادراه ها شامل خواهند شد.

مالک می تواند در اپلیکیشن بدون محدودیت هرچند پلاک خودرو ثبت نماید و هریک را به صورت جداگانه مدیریت نماید.

پس از پرداخت عوارض، با مراجعه به گزارشات و مشاهده سوابق پرداخت و یا استعلام مجدد بدهی و درج مبلغ صفر می توانید از پرداخت موفق اطمینان حاصل نمایید.

Scroll to top